Aleksander Sikora

Właściciel
Założyciel warsztatu mechanicznego. Jego doświadczenie to kilkanaście lat pracy w zawodzie mechanika. Ukończył wiele szkoleń oraz kursów. Specjalizuje się w diagnostyce i naprawie samochodów osobowych oraz ciężarowych.

Age: 55

years of experience: 3

Education: University of ProteusThemes

Bożena Kozik

Sekretarka

Zajmuje się obsługą klientów, dokumentacją biurową oraz kadrową. Posiada wyższe wykształcenie, wysoką kulturę osobistą oraz dba o jak największe zadowolenie naszych klientów.

Age: 32

Patryk Głogowski

Mechanik

Młodszy mechanik z kilkuletnim stażem. Specjalizuje się w naprawie samochodów osobowych. Posiada odpowiednie wykształcenie i kompetencje, ukończył wiele kursów i szkoleń.